Strokes – Reptilia Acoustic

  • Whatsapp
Strokes - Reptilia Acoustic

 Bm

Bacaan Lainnya

bmAAAeAAAx4

bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAe
AAAAAAAheAseemedAimpressedAbyAtheAwayAyouAcameAin
bmAAAAAAAAAAAAAAAAe
tellAusAaAstoryAiAknowAyou’reAnotAboring
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
AAAAAAAiAwasAafraidAthatAyouAwouldAnotAinsist
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
youAsoundAsoAsleepyAjustAtakeAthis , AnowAleaveAme

AAAAAAAbm
iAsaidApleaseAdon’tAslowAmeAdown
AAAAAAAAAAAAAe
ifAi’mAgoingAtooAfast
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
you’reAinAaAstrangeApartAofAourAtown

bmAAAf#mAAAgAAAaAAAgAAAaAAAf#mAAAbmAAAx2

bmAAAf#m
yeah
AAAAgAAAAAAAAAAAa
theAnight’sAnotAover
gAAAAAAaAAAf#mAAAAbmAAAbmAAAAAAf#m
you’reAnotAtryingAhardAenough
AAAAgAAAAAAAAAaAAAAAAAAg     A
ourAlivesAareAchangingAlanes you
f#mAAAAbmAAAAAAbmAAAAf#m
ranAmeAoffAtheAroad
AAAAgAAA  AAaAAAAgAAAAa
theAwaitAisAoverAi’mA
AAAAf#mAAAAbmAAAbmAAAAAAf#m
nowAtakingAoverAyou’re
AAAgAAAAAAa
noAlongerAlaughing
gAAAaAAAf#mAAAAAAbmAA
i’mAnotAdrowningAfastAenough

bmAAAeAAAx4

bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
AAAAAAnowAeveryAtimeAthatAiAlookAatAmyself
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAeAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
iAthoughtAiAtoldAyouAthisAworldAisAnotAforAyou
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA   Ae
AAAAAAtheAroomAisAonAfireAasAshe’sAfixingAherAhair
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
youAsoundAsoAangryAjustAcalmAdown , AyouAfoundAme

AAAAAAAbm
iAsaidApleaseAdon’tAslowAmeAdown
AAAAAAAAAAAAAe
ifAi’mAgoingAtooAfast
bmAAAAAAAAAAAAAAAAAAe
you’reAinAaAstrangeApartAofAourAtown

bmAAAf#mAAAgAAAaAAAgAAAaAAAf#mAAAbmAAAx2

bmAAAf#m
yeah
AAAAgAAAAAAAAAAAa
theAnight’sAnotAover
gAAAAAAaAAAf#mAAAAbmAAAbmAAAAAAf#m
you’reAnotAtryingAhardAenough
AAAAgAAAAAAAAAaAAAAAAAAg     A
ourAlivesAareAchangingAlanes you
f#mAAAAbmAAAAAAbmAAAAf#m
ranAmeAoffAtheAroad
AAAAgAAA  AAaAAAAgAAAAa
theAwaitAisAoverAi’mA
AAAAf#mAAAAbmAAAbmAAAAAAf#m
nowAtakingAoverAyou’re
AAAgAAAAAAa
noAlongerAlaughing
gAAAaAAAf#mAAAAAAbmAAAbm
i’mAnotAdrowningAfastAenough 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *